Towarzystwo Przyjaciół Dzieci poszukuje wychowawcy do świetlicy środowiskowej w Krakowie Wychowawca placówki  wsparcia dziennego (wymagania formalne): ma ukończone studia wyższe (licencjat) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna,...