Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Udział w zajęciach daje podopiecznym możliwość rehabilitacji, zmierzającej do poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia w środowisku.

Kontakt:

ul.Truskawkowa 4

31-985 Kraków

tel. 12/681 04 77

antas@interia.pl

 os. Wandy 18

31-908 Kraków

tel. 12/ 685 57 90

hdorota@o2.pl