Warsztaty terapii Zajęciowej prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Udział w zajęciach daje podopiecznym możliwość rehabilitacji, zmierzającej do poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Kontakt:

3

Kraków, os. Wandy 18
tel. 12/ 685 57 90
hdorota@o2.pl

3

Kraków, Chałupki
ul.Truskawkowa 4
tel. 48-12/681 04 77
antas@interia.pl