Formularz kontaktowy:

11 + 1 =

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski Krakowski
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Tel. 12/ 633-72-47, 12/630-15-45
fax 12/630-15-45
e-mail: biuro@tpd.pl
Nr konta bankowego:
38 1240 2294 1111 0000 3723 9323

Prosimy o przekazywanie odpisu od podatku zgodnie z KRS 0000114345 z dopiskiem TPD w Krakowie .

dyrektor biura – Renata Kloryga
główna księgowa – Ewa Jagła

Gdzie nas znajdziesz?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski Krakowski, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków