logo
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział w Krakowie

„Służmy poczciwej sprawie.
A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”
Jan Kochanowski

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 90 lat i przez wszystkie lata swojego istnienia wciela w życie myśl Mistrza Jana Kochanowskiego. W czasie swojej długoletniej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dziecko. Wspomagaliśmy i wspomagamy jego rozwój. Pomagaliśmy i pomagamy dzieciom i młodzieży, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodziny. Pomoc dziecku jest działalnością ponadczasową, a jego szczęśliwe dzieciństwo powinno być sprawą nas dorosłych. Osoby działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają „otwarte serca” i zapraszają do powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny.

Świetlice

Co lubimy robić?

  • Trochę wspólnie się uczyć,
  • Smacznie jeść,
  • Sporo podróżować
  • Dużo się bawić i aktywnie spędzać czas
  • Rozwijać talenty i pasje,
  • A najważniejsze, że jesteśmy razem, wspólnie przeżywamy swoje radości i smutki, staramy się sobie pomagać nawzajem, dawać to czego dziś bardzo brakuje - CZAS

Gdzie nas znajdziesz?

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
ngo mops Magiczny Kraków

Pół miliona posiłków dla potrzebujących dzieci

Dzięki hojności klientów Tesco przekazano już ponad pół miliona posiłków dla dzieci z świetlic i ognisk środowiskowych. Darowizny, przekazywane przy okazji zakupów do puszek zbiórki publicznej Fundacji Tesco Dzieciom, od czterech lat finansują Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom.

Program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” każdego roku obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieci ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ubóstwem oraz problemem niedożywienia. W ramach programu finansowany jest zakup żywności dla potrzebujących dzieciaków oraz ich edukacja w zakresie racjonalnego żywienia i trybu życia. „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” jest programem realizowanym w ramach strategicznej współpracy Fundacji Tesco Dzieciom i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla podopiecznych ognisk i świetlic środowiskowych TPD.

– Ten program to szansa dla wielu potrzebujących dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Nasi wychowankowie, wraz z opiekunami uczą się ja robić zakupy, wybierać zdrowe produkty, przygotowywać smaczne posiłki, a nawet sami kreują atrakcyjne przepisy kulinarne. Zdrowe odżywianie w okresie dzieciństwa pozwala na prawidłowy rozwój dziecka. Głodne dzieci nie mają szans na beztroskie dzieciństwo. Wiele polskich dzieci wychowuje się w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa. Ich rodzicom i opiekunom brakuje pieniędzy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, w tym również na zakup żywności. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym” (Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS, Opracowanie sygnalne).

– Przeciwdziałanie niedożywieniu i walka z głodem wśród dzieci i młodzieży to jedne z priorytetowych zadań naszej Fundacji. Jak się okazuje - jest to problem społeczny, który leży na sercu i z którym chcą walczyć również klienci Tesco. Dzięki ich darowiznom każdego roku dożywiamy około tysiąc potrzebujących dzieciaków – dziękujemy za to wsparcie.– mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco Dzieciom. Pół miliona posiłków, które zapewniliśmy, to wielka liczba. Szczególnie, kiedy uświadamiamy sobie, że stoją za nią konkretne dzieci, które dzięki naszemu programowi dożywiania zaspokoiły głód i uzupełniły swoją dietę w niezbędne składniki odżywcze

Każda osoba, która chciałaby wesprzeć finansowo realizację programu „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” może to zrobić przekazując na ten cel darowiznę do puszek zbiórki publicznej Fundacji w sklepach Tesco.

Fundacja Tesco Dzieciom

Podopieczni TPD w programie „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”

Fundacji Tesco Dzieciom


Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.

Program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacją Tesco Dzieciom a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obie organizacje w ramach współpracy zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Jako obszar partnerstwa wyznaczono walkę z jednym z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem dzieci i młodzieży.

W obecnej – czwartej już edycji Programu bierze udział blisko 1000 dzieci z 30 placówek TPD –wśród nich są również nasze Świetlice: WESOŁE MAŁOLATY i WSPÓLNA CHATA.

Działania podejmowane w ramach „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację. Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco Dzieciom dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.

Ponadto dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez naszą Fundację.

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco Dzieciom.

Więcej informacji o programie: www.fundacjatesco.pl

fundacja dzieciom fundacja tesco

ŻÓŁTY TALERZ – program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 września przystąpiło do programu wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Żółty Talerz to wspólny program uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi.

Program, w części, za którą odpowiada TPD, jest realizowany w 50 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie pięciu województw: mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 1500 naszych podopiecznych.

Poza tym raz w miesiącu w miejscach zakwalifikowanych do projektu odbywać się będą warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia przygotowywane przez wychowawców, same dzieci czy też zatrudnionych specjalistów.

Natomiast raz na dwa miesiące będą organizowane warsztaty edukacyjne dla rodziców podopiecznych ognisk i świetlic TPD. Podczas warsztatów można będzie zdobyć wiedzę na temat przygotowywania zdrowych i zbilansowanych posiłków oraz ekonomicznego gospodarowania żywnością.

W każdym z województw na przełomie maja i czerwca zorganizowany zostanie piknik rodzinny promujący zdrowe odżywianie dla całej rodziny pt. „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”. Podczas pikniku odbędą się kiermasze potraw przygotowanych przez dzieci i rodziców, pokazy kulinarne (przygotowywanie potraw), konkursy kulinarne oraz konkursy wiedzy o zdrowym odżywianiu, a także zawody i rozgrywki sportowe.

Program Żółty Talerz ma w ciągu najbliższych 12 miesięcy przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych. Żółty Talerz to sojusz Kulczyk Foundation z Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi. To łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci, co ma zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.

Żółty Talerz


Przedszkole

chatkapuchatka

Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi „Chatka Puchatka” – dla 36 dzieci, w tym także dla dzieci z różnymi schorzeniami, organizuje zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez pedagogów, logopedę, psychologa i rehabilitanta. Głównym zadaniem specjalistów jest podjęcie takich działań, aby dzieci mogły zacząć samodzielnie chodzić, mówić, nauczyć się czynności samoobsługowych, być aktywnymi i uśmiechniętymi.

ul. Różyckiego 5, 31-324 Kraków
tel.fax. 12/637 25 02
chatkapuchatka5@wp.pl
www.chatka.puchatka.ists.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

"Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka" to dynamicznie rozwijająca się placówka, oferująca szeroki wachlarz specjalistycznych usług z zakresu terapii, diagnozy i opiniowania, skierowanych przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 10 lat.
Specjalizujemy się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Pomagamy między innymi dzieciom borykającym się z trudnościami w uczeniu się oraz udzielamy wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w formie poradnictwa, konsultacji specjalistycznych, coachingu, warsztatów i szkoleń.

„Możemy jeszcze więcej!”
Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu, które Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu dotacyjnego „Kultura dostępna”, prowadzony przez nas „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” zrealizuje w najbliższych miesiącach projekt „Możemy jeszcze więcej!”.
Naszym partnerem w realizacji działań projektowych jest Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” (http://www.zaciszeautyzmu.pl/).
W ramach projektu „Możemy jeszcze więcej!” zorganizujemy kilkanaście wyjść do krakowskich instytucji kultury, przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym oraz dla członków ich rodzin.
W trakcie zrealizowanych przez nas wydarzeń kulturalnych będziemy wspólnie uczyć się, jak pokonywać bariery, z którymi na co dzień zmagają się rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci i razem z naszymi małymi podopiecznymi przeżyjemy pierwsze wizyty w muzeum, teatrze, kinie, operze i filharmonii.
Zapraszamy do śledzenia naszych przeżyć na stronie: www.poradniatpd (zakładka „Projekt Możemy jeszcze więcej!”).

Możemy jezcze więcej info
O stronie możemy jeszcze więcej oraz Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej(pdf)


Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka
30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44
Tel. 48-12/633 84 59, 882-166-723
​www.poradniatpd.pl
info@poradniatpd.pl


Ośrodek Adopcyjny

Podejmuje różnorodne działania w celu zapewnienia jak największej liczbie dzieci właściwej opieki rodzinnej poprzez umieszczanie dzieci w rodzinach adopcyjnych.

Realizuje:

  • całościowe procedury adopcyjne czyli pełen cykl przygotowania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
  • kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z pełną diagnozą potencjału rozwojowego i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi
  • kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji
  • poradnictwo i terapię
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14, Tel. fax. 48-12/632 11 71
adopcja@oatpd.pl
www.oatpd.pl

Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie - Oddział w Tarnowie

Tarnow, ul. Rynek 9, Tel.fax. 14/ 622 02 67
​adopcja.tarnow@oatpd.pl
​www.adopcjatarnow.pl

Dom Wczasów Dziecięcych

Prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 50 lat. Ośrodek położony jest w miejscowości Sól w malowniczym paśmie Beskidu Żywieckiego. Głównym zadaniem tej placówki jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, a także śródrocznego dla dzieci i młodzieży.

Do pobrania:


​Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii Zajęciowej prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Udział w zajęciach daje podopiecznym możliwość rehabilitacji, zmierzającej do poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

​os. Wandy 18, Kraków, tel. 12/ 685 57 90, hdorota@o2.pl
oraz
Kraków, Chałupki, ul.Truskawkowa 4, tel. 48-12/681 04 77, antas@interia.pl


Wypoczynek Letni i Zimowy

Organizujemy ciekawe formy wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Są to kilku lub kilkunastodniowe kolonie, obozy i zimowiska rekreacyjno-wypoczynkowe i tematyczne w atrakcyjnych miejscach turystycznych zarówno w Polsce jak i za granicą.


Biuro Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Tel. 48-12/633 72 47, 48-12/630 15 45
e-mail: biuro@tpd.pl www.tpd.pl


Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski Krakowski
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Tel. 12/ 633-72-47, 12/630-15-45
fax 12/630-15-45
e-mail: biuro@tpd.pl
Nr konta bankowego:
38 1240 2294 1111 0000 3723 9323
logo
Prosimy o przekazywanie odpisu od podatku zgodnie z KRS 0000114345 z dopiskiem TPD w Krakowie .

dyrektor biura – Renata Kloryga
główna księgowa – Ewa Jagła