Prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 50 lat. Ośrodek położony jest w miejscowości Sól w malowniczym paśmie Beskidu Żywieckiego. Głównym zadaniem tej placówki jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, a także śródrocznego dla dzieci i młodzieży.

Do pobrania: