Dom Wczasów Dziecięcych prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 50 lat. Ośrodek położony jest w miejscowości Rajcza
w malowniczym paśmie Beskidu Żywieckiego. Głównym zadaniem tej placówki jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
a także śródrocznego dla dzieci i młodzieży. Strona internetowa DWD TPD Góral: http://www.dwdgoral.pl

Dom Wczasów Dziecięcych „GÓRAL”

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza

Do pobrania: