Dom Wczasów Dziecięcych prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 50 lat. Ośrodek położony jest w miejscowości Sól
w malowniczym paśmie Beskidu Żywieckiego. Głównym zadaniem tej placówki jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
a także śródrocznego dla dzieci i młodzieży.

Do pobrania: