Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja o tradycji sięgającej początków XX wieku – w 2013 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia działalności w Krakowie. Wszelkie podejmowane przez nas działania ukierunkowane są na szeroko rozumiane wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, zamieszkujących obszar województwa małopolskiego.
Kontynuując cele i założenia statutowe, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją rzetelną i sprawdzoną. Współpracuje z administracją publiczną realizując zlecone przez nią zadania. Dotyczy to m.in. prowadzenia programów z zakresu wypoczynku letniego, zimowego, projektów dotyczących profilaktyki, rehabilitacji, ekologii, itp. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie prowadzi również:

Centrum Pomocy Psychologicznej, Diagnozy i Terapii "To Po Drodze"