Podejmuje różnorodne działania w celu zapewnienia jak największej liczbie dzieci właściwej opieki rodzinnej poprzez umieszczanie dzieci w rodzinach adopcyjnych.
Realizuje:
l

całościowe procedury adopcyjne czyli pełen cykl przygotowania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z pełną diagnozą potencjału rozwojowego i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi

kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji

poradnictwo i terapię

Gdzie nas znajdziesz?

Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Tel. fax. 48-12/632 11 71
adopcja@oatpd.pl

Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie - Oddział w Tarnowie

 ul. Rynek 9

33-100 Tarnów

Tel.fax. 14/ 622 02 67

adopcja.tarnow@oatpd.pl