Wolontariat w TPD

Jeśli chcesz:

Zapraszamy na wolontariat do naszych świetlic środowiskowych!

Formy wolontariatu:
  • akcyjny (zaangażowanie w pojedynczą bądź cykliczną akcję, happening, imprezę, projekt w jednej lub kilku świetlicach)
  • stały (stałe zaangażowanie w życie świetlicy, na podstawie wspólnie ustalonych zakresów zadań)

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: tpdkrk@gmail.com

CZEKAMY NA CIEBIE!

Dla każdego znajdzie się dobre zajęcie