Organizujemy ciekawe formy wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Są to kilku lub kilkunastodniowe kolonie, obozy i zimowiska rekreacyjno-wypoczynkowe i tematyczne w atrakcyjnych miejscach turystycznych zarówno w Polsce jak i za granicą.

U

Więcej informacji

Biuro Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Tel. 48-12/633 72 47, 48-12/630 15 45
e-mail: biuro@tpd.pl www.tpd.pl