You are currently viewing

 • Post category:Oferty pracy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

poszukuje wychowawcy do świetlicy środowiskowej w Krakowie

Wychowawca placówki  wsparcia dziennego (wymagania formalne):

 • ma ukończone studia wyższe (licencjat) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a jego władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

 • wypełnił obowiązek alimentacyjny;

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista;

 • inicjatywność, zaangażowanie, kreatywność;

 • rzetelność, systematyczność;

 • dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą- w tym znajomość różnorodnych metod pracy indywidualnej, z grupą rówieśniczą, rodzinami, środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi pedagogicznych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wychowawca placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego:

 •   Wielowymiarowe wychowawcze i organizacyjne zaangażowanie w życie placówki (indywidualna i grupowa praca z wychowankami, udział w wyjściach z wychowankami poza placówkę, udział w imprezach plenerowych, możliwość wyjazdów wakacyjnych i zimowych);
 •   Stwarzanie warunków do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanków;
 •   Praca w zespole pedagogicznym: realizacja planów wychowawczych i celów rozwojowych placówki, udział w zespołach superwizyjnych);

Praca w godzinach popołudniowych, 4h dziennie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie, w wymiarze minimum 2x tydzień;
 • kreatywną pracę, w zróżnicowanym, dynamicznym, inspirującym zespole,
 • superwizję działań, rozwijającą umiejętności zawodowe,
 • przestrzeń na autonomię działań;
 • elastyczne godziny pracy- możliwość dopasowania do studiów lub innej pracy.

Cv z klauzulą (,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.”) proszę przesyłać na adres: tpdkrk@gmail.com Proszę o zaznaczenie w treści maila wstępną dyspozycyjność.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.