You are currently viewing Przekaż swój 1% i pomóż nam pomagać!

Przekaż swój 1% i pomóż nam pomagać!

Pomagamy dzieciom i rodzinom od ponad 100 lat!  Rozważ wsparcie naszych działań i przekaż nam swój 1 %.

Dlaczego warto nam przekazać swój 1 %?

Wiemy jak wspierać systemowo dzieci i rodziny, by mogły cieszyć się codzienną życiową równowagą. Od ponad 100 lat pomagamy,  motywujemy, wyposażamy w narzędzia do samorozwoju i psychoprofilaktyki, otaczamy opieką rodziny, których harmonia została naruszona  z różnych powodów życiowych. Każdy z nas rodzinę posiada- choć definicje się zmieniają, a ich rozumienie jest różne i subiektywne, to bez wątpienia jest to  najważniejsza i najbardziej oddziałująca na nas komórka życia społecznego.

Twój 1% podatku w całości wykorzystamy na naszą działalność statutową, czyli:

  • prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych, które funkcjonują w porozumieniu i w ścisłej współpracy z Gminą Miejską Kraków i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
  • zapewnienie wsparcia rodzinie w sposób kompleksowy poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, ośrodka adopcyjnego, poradni psychologicznej oraz centrum terapii;
  • działanie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców poprzez  prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  • organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek, a także ze środowisk lokalnych;
  • poszukiwanie, wspieranie oraz rozwój talentów i szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

Wpisz w deklarację podatkową KRS: 0000188923

lub uzupełnij PIT online: