You are currently viewing Wakacje w krakowskim TPD 2021

Wakacje w krakowskim TPD 2021

  • Post category:aktualności

Szkoły i przedszkola powitały już wszystkich milusińskich. W tym specyficznym, covidowym okresie z nadzieją ruszyliśmy z działaniami stacjonarnymi- bo takie są dla nas najlepsze: tuż obok siebie, z możliwością obserwacji reakcji, blisko odczuć i emocji drugiej osoby. Takimi kontaktami napawaliśmy się podczas zakończonych już wakacji, czerpiąc z nich energię i kojąc trudy odmienności minionego roku szkolnego.

A lato było cudne tego roku… Po jakościowym i ilościowym podsumowaniu wakacji, uśmiechamy się do wykonanej pracy, z wiarą, że wniosła do życia dzieciaków i ich rodzin odpoczynek oraz nasycenie kontaktami rówieśniczymi, w przepięknych sceneriach morskich, górskich, czy po prostu miejskich-odkrytych na nowo.

Tegoroczne lato pozostawia w krakowskim TPD następujące statystyki:
-593 dzieci i młodzieży skorzystało z wypoczynku zorganizowanego w postaci kolonii letniej, na 7 turnusach w Beskidzie Żywieckim, w naszej ukochanej już Rajczy, w Domu Wczasów Dziecięcych TPD GÓRAL oraz na 4 turnusach nadmorskich w Rowach i Jastrzębiej Górze.

W różnych zakątkach Krakowa słonecznymi atrakcjami wypełniło się 12 świetlic TPD, dostępnych sumarycznie dla 550 dzieci. Uczestnicy brali udział w ciekawych pracowniach tematycznych: plastycznych, teatralnych, kulinarnych, tanecznych, muzycznych, wokalnych, sportowych, psychoedukacyjnych.
W ramach atrakcji wakacyjnych w świetlicach zorganizowano 320 wyjść poza placówkę.
Zrealizowano indywidualne programy wycieczek na terenie miasta Krakowa (wyjścia do ZOO, ogrodu botanicznego, na Krakowskie Kopce, do muzeów połączone z warsztatami, na baseny, do teatrów, na spacery po Krakowie, umożliwiające poznanie ciekawostek historycznych i kulturalnych, do krakowskich parków: Zalew Nowohucki, Łąki Nowohuckie, Park Jordana, Park Bednarskiego, Park Krakowski, Park Lotników, Lasek Wolski);
Oprócz miejskich atrakcji świetlice oferowały uczestnikom letnich przygód wycieczki poza Krakow (Kopalnia Soli w Wieliczce, Brandysówka, Dolina Będkowska i inne krakowskie dolinki, Klucze- Pustynia Błędowska, Ojców- Krakowska Brama i Ojcowski Park Narodowy, Wadowice- śladami Jana Pawła II, Niepołomice, Dolina Kulczwody, Jaskinia Wierzchowska, Kryspinów i inne naturalne akweny).

Ponadto dzieciaki mogły uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, arteterapeutycznych, rekreacyjnych, tematycznych poza placówką,
w instytucjach goszczących (muzeach, domach kultury, pracowniach ceramicznych, punktach agroturystycznych z udziałem zaproszonych prowadzących).

Zorganizowano także imprezy (turnieje sportowe, pikniki, warsztaty międzypokoleniowe, wycieczki rowerowe) przy współpracy z partnerami lokalnymi (CAS-y, PAL-e, Straż Miejska, Policja) wykorzystując okazję do integracji lokalnej.

Przy współpracy ze Strażą Miejską i Policją poprowadzono programy profilaktyczne BEZPIECZNE WAKACJE, a dzięki wspólnym działaniom z innymi NGO, środowiskiem akademickim, korporacyjnym i zewnętrznemu finansowaniu, codzienne życie w świetlicach zabarwione było przez projekty:

– Żółty Talerz- ogólnopolski program dożywiania dzieci i młodzieży-przy współpracy i dzięki finansowaniu Kulczyk Foundation;
– Lato w mieście z Pepco- program rozwijania zainteresowań i pasji twórczych- przy współpracy i finansowaniu z Pepco;
-Hand in Hand- projekt wolontariatu zagranicznego- goszczenie wolontariuszy zagranicznych w placówkach- przy współpracy ze Stowarzyszeniem STRIM;
– Zdrowie zaczyna się w głowie- projekt profilaktyki zdrowia psychicznego- przy współpracy z partnerami lokalnymi, środowiskiem akademickim i biznesowym (Fundacja Zaczytani, Wodociągi krakowskie, CREO)

Cieszymy się, że lato udało się wykorzystać w pełni na regenerację sił i zasobów dzieciaków. Nie sposób nie podkreślić jednak, że wszystkie atrakcje to efekt śnieżnej kuli- efekt zebranych dobrych gestów darczyńców, wsparcia finansowego instytucji zewnętrznych, pracy wolontaryjnej członków naszego stowarzyszenia i spójnej koordynacji działań TPD osób tu pracujących.

Cieszymy się, że tyle dobra się zadziało. Pięknie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy współtworzyli z nami to lato i spieszymy donieść, że:

– Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prowadzone w formie świetlic, to zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa;
– Projekt Lato w mieście z Pepco oraz projektowy turnus kolonijny finansowany jest przez Pepco;
– Projekt Żółty Talerz finansowany jest przez Kulczyk Foundation;
– Kolonie letnie dla dzieci to zadanie współfinansowane ze środków Miasta Krakowa;
– Kolonie letnie dla dzieci to zadanie współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
– Kolonie letnie zostały współfinansowane przez firmę Hitachi;
– darowizny rzeczowe na poczet organizacji wypoczynku letniego zostały przekazane przez:
*Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Krakowa Biznes Klub- nagrody dla uczestników kolonii, materiały do warsztatów plenerowych i stacjonarnych w świetlicach TPD;
*Faro, producent i hurtownia pościeli- pościel dla uczestników turnusów kolonijnych w Domu Wczasów Dziecięcych TPD GÓRAL w Rajczy
*Hotel Francuski w Krakowie- lodówki, meble, stoliki do pokojów Domu Wczasów Dziecięcych TPD GÓRAL w Rajczy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym pracownikom i wolontariuszom- duszy i sercu każdego projektu. Dziekujemy! Obieramy kurs na ROK SZKOLNY 2021/2022.