Organizujemy ciekawe formy wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Są to kilku lub kilkunastodniowe kolonie, obozy i zimowiska rekreacyjno-wypoczynkowe i tematyczne w atrakcyjnych miejscach turystycznych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Więcej informacji

Biuro Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
tel. 48-12 633 72 47

tel. 48 12 630 15 45

e-mail: biuro@tpd.pl www.tpd.pl

Podczas turnusów wypoczynku letniego, zimowego, turnusów kształtująco-usprawniających i innych mających miejsce w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w 34-370 Rajczy, ul. Polna 2C wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych.


Uczestnictwo w wymienionych wyżej turnusach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodziców/Opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika wypoczynku na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.

Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej i Facebooka organizatora.


W przypadku braku zgody, prosimy o zgłoszenie pisemne na adres mailowy: tpdkrk@gmail.com

Tutaj pobierzesz dokumenty na wyjazd kolonijny RAJCZA 2.08.-11.08.2024 r.

Deklarację członkowską: POBIERZ

Kartę wypoczynku plus skierowanie: POBIERZ

🙂

Tutaj pobierzesz dokumenty na wyjazd kolonijny RAJCZA 19.07.-27.07.2024 r.

Deklarację członkowską: POBIERZ

Kartę wypoczynku plus skierowanie: POBIERZ

🙂