Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Udział w zajęciach daje podopiecznym możliwość rehabilitacji, zmierzającej do poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Placówki

ul. Truskawkowa 4

31-985 Kraków

tel. 12 681 04 77

email: antas@interia.pl

os. Wandy 18

31-908 Kraków

tel. 12/ 685 57 90

email: hdorota@o2.pl