Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Udział w zajęciach daje podopiecznym możliwość rehabilitacji, zmierzającej do poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Placówki

20231023_114416_0000

ul. Truskawkowa 4

31-985 Kraków

tel. 12 /681 04 77

wtztpdtruskawkowa4@gmail.com

20231023_114416_0000

os. Wandy 18

31-908 Kraków

tel. 12/ 685 57 90

wtzwandy18@gmail.com