Ośrodek adopcyjny podejmuje różnorodne działania w celu zapewnienia jak największej liczbie dzieci właściwej opieki rodzinnej poprzez umieszczanie dzieci w rodzinach adopcyjnych.

Realizuje:

Oddziały

Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie

ul. Lenartowicza 14

31-138 Kraków

tel. fax. 12 632 11 71

email: adopcja@oatpd.pl

www: oatpd.pl

Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie Oddział w Tarnowie

 ul. Rynek 9

33-100 Tarnów

tel.fax. 14 622 02 67

email: adopcja.tarnow@oatpd.pl

www: oatpd.pl