Dom Wczasów Dziecięcych prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 50 lat. Ośrodek położony jest w miejscowości Rajcza w malowniczym paśmie Beskidu Żywieckiego. Głównym zadaniem tej placówki jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, a także śródrocznego dla dzieci i młodzieży.

Grupa dzieci z instruktorem na rowerach
Dzieci podczas konkurencji

Dom Wczasów Dziecięcych „GÓRAL”

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza

www: dwdgoral.pl

Podczas turnusów wypoczynku letniego, zimowego, turnusów kształtująco-usprawniających i innych mających miejsce w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w 34-370 Rajczy, ul. Polna 2C wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych.


Uczestnictwo w wymienionych wyżej turnusach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodziców/Opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika wypoczynku na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.


Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej i Facebooka organizatora.


W przypadku braku zgody, prosimy o zgłoszenie pisemne na adres mailowy: tpdkrk@gmail.com