Dom Wczasów Dziecięcych prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 50 lat. Ośrodek położony jest w miejscowości Rajcza w malowniczym paśmie Beskidu Żywieckiego. Głównym zadaniem tej placówki jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, a także śródrocznego dla dzieci i młodzieży.

Grupa dzieci z instruktorem na rowerach
Dzieci podczas konkurencji

Dom Wczasów Dziecięcych „GÓRAL”

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza

www: dwdgoral.pl