You are currently viewing „Podzielmy się ciepłem”- TPD w programie Gminy Miejskiej Kraków

„Podzielmy się ciepłem”- TPD w programie Gminy Miejskiej Kraków

Miło na poinformować, że po raz kolejny nasze Stowarzyszenie otrzymało pomoc od Gminy Miejskiej Kraków, w ramach programu społecznego „Podzielmy się ciepłem”. Projekt wspiera organizacje pozarządowe niosące pomoc najbardziej potrzebującym,  dofinansowując  rachunki za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Fundatorami pomocy są: krakowska elektrociepłownia, MPEC oraz (od 2016 r.) KHK i CEZ Skawina, z którymi miasto zawarło porozumienie o współpracy. W tym roku wsparcie w łącznej wysokości 150 tys. zł otrzymały 52 organizacje pozarządowe, w tym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski. 23 listopada w magistracie odbyła się 11. gala akcji, podczas której wręczono czeki na dofinansowanie.

Program funkcjonuje już od 2007 roku, stanowiąc ogromną podporę dla działań trzeciego sektora publicznego.

Relacja z wydarzenia: http://krakow.pl/aktualnosci/215375,29,komunikat,cieplo__tak_jak_dobro__jest_podzielne__wie_o_tym_krakow_.html