You are currently viewing ZIKO dla zdrowia- nowy partner strategiczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ZIKO dla zdrowia- nowy partner strategiczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

  • Post category:aktualności

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie przystąpiło do partnerstwa strategicznego dla zdrowia dzieci z Fundacją ZIKO dla Zdrowia.

Partnerstwo strategiczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Fundacji Ziko dla Zdrowia to zobowiązanie do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach promocji i ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Fundacja Ziko dla Zdrowia od 2020 roku współpracują przy realizacji programów społecznych na rzecz poprawy sytuacji dzieci w Polsce. Dzięki połączeniu sił obydwu organizacji możliwe będzie dotarcie z prozdrowotnymi programami edukacyjnymi i charytatywnymi do podopiecznych Towarzystwa, którzy korzystają z różnorodnych form opieki i zajęć w kilkuset placówkach na terenie całego kraju.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Obecnie Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego i posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin.

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku. Jej celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz działań charytatywnych. Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, w 2021 roku została wyróżniona tytułem Filantropa Krakowa.