You are currently viewing Zawiadomienie

Zawiadomienie

  • Post category:aktualności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie z wielkim smutkiem informuje o śmierci w dniu 12.09.2022 r. Pana Romana Ficka – do 2018 roku Prezesa Małopolskiego i Krakowskiego Oddziału TPD.
Pan Roman Ficek zostanie przez nas zapamiętany jako oddany dzieciom, wielki społecznik, pomysłodawca i inicjator integracji szkolnej oraz kształcenia specjalnego w Krakowie. Przez 35 lat był bardzo zaangażowany w pomoc rodzinom wychowującym dzieci
z niepełnosprawnościami. Pełnił także funkcję społecznego Rzecznika Praw Dziecka. Za swoje zaangażowanie i pełne pasji działania na rzecz dzieci i młodzieży, Pan Roman Ficek został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia, a tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu, jeden z najbardziej prestiżowych tytułów, otrzymał od dzieci.


Odszedł od nas wielki, dobry i życzliwy człowiek, romantyczny poeta, kolega i wspaniały przyjaciel.
Żegnamy Cię z wielkim żalem i poczuciem straty.


Koleżanki i koledzy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sidzinie, w dniu 17.09.2022 r. (sobota) o godzinie 12:00, po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz Komunalny w Skawinie.