You are currently viewing Pracownia Hołubiec w ogólnopolskim projekcie  Pepco

Pracownia Hołubiec w ogólnopolskim projekcie Pepco

  • Post category:aktualności

Od kwietnia 2018 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie dołączyło do ogólnopolskiego projektu finansowanego przez PEPCO, mającego na celu wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci- podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD „100 inicjatyw na 100 lecie TPD”. Projekt będzie realizowany w 12 placówkach TPD na terenie 11 województw- w tym w Krakowie.

W ramach krakowskich działań dzieci będą uczestniczyły w zajęciach tanecznych w Pracowni TPD Hołubiec, od kwietnia do czerwca oraz od września do grudnia 2018 roku. Podczas wakacji tancerze wyjadą na obóz artystyczny do Serocka, gdzie spotkają się z innymi uczestnikami projektu z całej Polski. Wakacyjny wypoczynek będzie uwieńczony wspólnym projektem artystycznym, łączącym różne formy i style ekspresji scenicznej.

Pracownia artystyczna Hołubiec to międzypokoleniowe, arteterapeutyczne przedsięwzięcie, inspirowane sztuką ludową, adresowane do dzieci ze świetlic środowiskowych TPD w Krakowie, obejmujące 3 kierunki działań:

1. Zespół taneczny dla dzieci i młodzieży;

2. Zajęcia rękodzielnicze- międzypokoleniowe,

3. Zajęcia muzyczne– umożliwiające naukę gry na instrumentach dzieciom oraz ogólny rozwój muzyczny na zajęciach muzyczno-wokalnych.

W ramach projektu Pepco będą realizowane zajęcia taneczne. Ich główny cel to rozwój osobisty uczestników. Taneczne zadania uwrażliwiają, wyzwalają emocje, uczą pracy zespołowej, zapraszają do naturalnego przyjmowania ról grupowych. Ciekawe spostrzeżenia uczestników skutecznie nakłaniają do refleksji, często auto- bez względu na wiek. Inne realizowane cele to edukacja kulturowa- propagowanie folkloru polskiego wśród dzieci i młodzieży. Metodyka zajęć oparta jest na zajęciach rytmicznych, nauce tańca ludowego- zarówno tańców narodowych, jak i regionalnych, z rozszerzeniem o elementy psychoedukacyjne, arteterapeutyczne.