Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie od maja gości w swoich świetlicach wolontariuszy z najdalszych zakątków świata: Filipiny, Algieria, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Wszystko to dzięki współpracy partnerskiej z organizacją AISEC, kontynuowanej nieprzerwanie od 2009 roku. Dzieciaki, młodzież, wychowawcy- wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali swoich gości. Projekt potrwa 6 tygodni- do końca czerwca. Ośmiu wolontariuszy codziennie towarzyszy dzieciakom podczas zajęć świetlicowych, wszyscy poznają wzajemnie swoją kulturę, a podopieczni świetlic dodatkowo ćwiczą umiejętności językowe.

Tegoroczni goście przygotowali bardzo ciekawe propozycje tak dla najmłodszych, jak i starszych bywalców placówek TPD. Odbywają się warsztaty kulturowe, jest dużo muzyki, tańców i śpiewu, a także warsztatów kulinarnych. A to dopiero rozgrzewka przed kolejnym, długoterminowym projektem wolontariackim w krakowskim TPD.

Po wnikliwych terenowych wizjach lokalnych krakowskich placówek wsparcia dziennego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie, przyznała Towarzystwu Przyjaciół Dzieci OMK akredytację, dzięki której TPD OMK otrzymało status organizacji przyjmującej Wolontariat Europejski EVS, ważny do końca 2020 r.

Akredytacja, partnerstwo z organizacją STRIM oraz dofinansowany projekt Erasmus+ „Together we grow” powołują do życia nowe przedsięwzięcie wolontariackie. Od lipca br., przez okres 12 miesięcy, w codziennej pracy świetlic TPD w Krakowie będą uczestniczyć kolejni zagraniczni wolontariusze, którzy wyjadą z dzieciakami również na wakacje i odpoczynek zimowy.