You are currently viewing 25 rocznica uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

25 rocznica uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

  • Post category:aktualności

20 listopada to Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie- Pani Renata Kloryga- Dyrektor Biura TPD oraz Pani Ewa Stec- Dyrektor Placówek Wsparcia Dziennego TPD, odwiedziły zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową nr 93 w Krakowie, na uroczystym apelu dzieci.

Uczniowie rozpoznawali temat praw dziecka przez ostatnie dwa tygodnie: wzięli udział w konkursie plastycznym i literackim: Mam prawo do…; uczestniczyli w zajęciach muzycznych, ucząc się specjalnej piosenki na tą okazję, a koledzy ze starszych klas przygotowali ciekawą prezentację multimedialną, ukazującą jak prawa dzieci są łamane na świecie.
Kulminacją świętowania rocznicy 25-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka był uroczysty apel, podsumowujący wszystkie wydarzenia. Ponadto, na apelu, dzieci otrzymały specjalne ulotki, przypominające o najważniejszych prawach dziecka, zawierające informację gdzie w sytuacjach kryzysowych, trudnych mogą znaleźć pomoc. O prawie do „wartościowego pożywienia” przypomnieli dzieciom ich rodzice, przygotowując na obchody specjalną ucztę zdrowych smakołyków, serwowanych wszystkim dzieciom w szkole przez cały dzień.

Pani Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Renata Kloryga, złożyła dzieciom serdeczne życzenia z okazji Dnia Praw Dziecka, przypominając o istocie działań TPD w ramach obrony tychże praw na przestrzeni 100-letniej historii Stowarzyszenia. Wskazała także dzisiejsze działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które wspierają dzieci, chronią je i stwarzają warunki do rozwoju. Jednym z nich jest prowadzenie Świetlic Środowiskowych, w tym „Wspólnej Chaty”, która mieści się właśnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 93 i kierowana jest od 15 lat przez Panią Ewę Pieńkowską- wieloletniego pedagoga SP 93 w Krakowie.