You are currently viewing Misioteka  na Azorach

Misioteka na Azorach

23.01.2019 o godzinie 12:00, wraz z konferencją prasową  w Urzędzie Miasta Krakowa, ruszył charytatywny projekt crowdfundingowy Misioteka.  Jego celem jest stworzenie kącika literackiego w jednej z  placówek wsparcia dziennego  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Krakowie- w Chatka Puchatka na krakowskich Azorach. Aby akcja zakończyła się sukcesem konieczne jest zebranie 6,5 tys. złotych, dzięki którym pokryte zostaną koszty remontu i wyposażenia świetlicy, a także zakupienie materiałów edukacyjnych. Pomóc może każdy – wpłacając symboliczną kwotę lub licytując nagrody przez platformę polakpotrafi.pl. Projekt Misioteka będzie trwał do końca lutego 2019 roku.

Podczas konferencji prasowej o szczegółach projektu, zaangażowaniu, logistyce, a także instytucjach uczestniczących opowiadali: Witold Kramarz- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Ewa Stec- dyrektor placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Aneta Waszczuk- kierownik Placówki Wsparcia Dziennego TPD Chatka Puchatka, Joanna Cebulak- opiekun projektu po stronie UJ oraz studenci, realizujący przedsięwzięcie.

Misioteka jest projektem realizowanym w ramach zajęć z Crowdsourcingu w Instytucie Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Akcja  jest realizowana w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i objęta została patronatem Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Instytutu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji ArchitectsPL.