You are currently viewing Wyjazdy kolonijne 2022 czas-start!

Wyjazdy kolonijne 2022 czas-start!

  • Post category:aktualności

Wyjazdy wakacyjne trwają w najlepsze! Na kolonie letnie, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjeżdżają dzieciaki i młodzież z różnych części Polski. Aby możliwie najlepiej wspierać rodziny, nasza organizacja aplikuje o dofinansowania, by umożliwić wypoczynek jak największej liczbie osób. W tym roku, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, dla uczestników z Małopolski otrzymaliśmy 52 440 PLN, przy całkowitej wartości kolonijnego projektu dla Małopolan: 459237 PLN.