Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi „Chatka Puchatka” – dla 36 dzieci, w tym także dla dzieci z różnymi schorzeniami, organizuje zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez pedagogów, logopedę, psychologa i rehabilitanta. Głównym zadaniem specjalistów jest podjęcie takich działań, aby dzieci mogły zacząć samodzielnie chodzić, mówić, nauczyć się czynności samoobsługowych, być aktywnymi i uśmiechniętymi.

Kontakt:

ul. Różyckiego 5, 31-324 Kraków
tel.fax. 12/637 25 02
chatkapuchatka5@wp.pl