„Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” to dynamicznie rozwijająca się placówka, oferująca szeroki wachlarz specjalistycznych usług z zakresu terapii, diagnozy i opiniowania, skierowanych przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 10 lat.

Specjalizujemy się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Pomagamy między innymi dzieciom borykającym się z trudnościami w uczeniu się oraz udzielamy wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w formie poradnictwa, konsultacji specjalistycznych, coachingu, warsztatów i szkoleń.

Kontakt:

Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka
30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44
Tel. 48-12/633 84 59, 882-166-723
info@poradniatpd.pl