„Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” to dynamicznie rozwijająca się placówka, oferująca szeroki wachlarz specjalistycznych usług z zakresu terapii, diagnozy i opiniowania, skierowanych przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 10 lat.

Specjalizujemy się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Pomagamy między innymi dzieciom borykającym się z trudnościami w uczeniu się oraz udzielamy wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w formie poradnictwa, konsultacji specjalistycznych, coachingu, warsztatów i szkoleń.

Kontakt do Poradni

Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka

al. Słowackiego 4,  

30-018 Kraków